De Wereld in het Kort / The World in Short

Inleiding / Foreword

by Annelies Verbeke

De Wereld in het Kort
Toen ik werd aangesteld als Vrije Schrijver aan de VU, vatte ik het plan op met geïnteresseerde studenten en personeel een bloemlezing samen te stellen met hun favoriete korte verhalen, die origineel geschreven zijn in andere talen dan het Engels. Als auteur en als lezer had ik immers in toenemende mate ervaren hoe gericht we zijn op het Engelstalige, voornamelijk Amerikaanse gebied. Van die eenzijdige sturing worden we ons vaak pas bewust als we op zoek gaan naar verhalen uit de rest van de wereld en ontdekken hoeveel interessante auteurs we niet of amper te zien krijgen. Het grote aantal buitenlandse studenten aan de VU en de verscheiden achtergronden van Nederlandse studenten leken me een extra uitnodiging om die diversiteit literair vorm te geven... (Lees Meer)

The World in Short
When I was elected to be the Writer-in-Residence at VU, I came up with the plan to engage interested students and staff members in composing an anthology of their favorite short stories, all originally written in languages other than English. After all, as an author and reader myself, it is my experience that we are often predominantly focused on the English language, and more specifically, its American variant. Often, we only find out about this singular perspective when we look for stories in other places in the world, and discover an abundance of interesting authors that we usually barely get to read, if we get to read their work at all. The great number of international students at VU, along with the divers backgrounds of the Dutch students, seemed to put out an invitation to shape this diversity in a literary form... (Read More)

May 6, 2019

God Forbid the Blind Start Seeing

I’ve chosen a story that definitely made a big impression on me when I was a child. It’s about a poor peasant boy who receives a helping hand and rises in society. At the same time, he is disgusted by his humble origins. Back then, everyone around me – myself included – wrongly assumed that one day I’d become a very successful person. I was horrified […]
May 6, 2019

De Zwarte Spin

Ik was acht toen ik voor het eerst naar het buitenland ging met mijn ouders. De Zwitsers bij wie we te gast waren lieten ons kennismaken met deze dominee-schrijver uit de negentiende eeuw. Veel dialogen in zijn werk zijn in het zangerige Zwitser-Duits geschreven. Ik heb er een apart woordenboek voor. Onze gastheer was zelf ook dominee geweest in het Emmenthal en vertelde hoe hij in […]
May 6, 2019

Een Slachtoffer van de Reclame

De Franse naturalistische schrijver Emile Zola (1840-1902) is in Nederland vooral bekend door zijn 20-delige romancyclus Les Rougon-Macquart, zijn verdediging van de impressionisten en zijn rol in de Dreyfus-affaire. Dat hij zijn schrijverscarrière begonnen is als journalist en zijn hele leven voor kranten is blijven schrijven, is veel minder bekend. Deze teksten zijn in Frankrijk wel gebundeld in een prestigieuze Pléiade-editie, maar slechts enkele ervan zijn […]
May 6, 2019

Donkeys

Ik heb dit verhaal op de middelbare school leren kennen en het is me sterk bijgebleven. Ik koos het ook omdat je het geheel zelf kan interpreteren. Er staat geen exacte beschrijving over waar de twee hoofdpersonen zich bevinden, het kan op een kinderboerderij zijn, maar ook in een dierentuin zelf. Hetzelfde als met de vrouw die uiteindelijk niet de kat meeneemt, omdat ze weet dat […]
May 6, 2019

De Vijfde Droom

Voor het korte verhalenproject wilde ik graag iets van de Duitse schrijver Günter Eich aanleveren. Hij is als auteur net als Sartre getekend door zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog en is een van de grondleggers van de zogenaamde “Kahlschlagsliteratur” of “Trümmerliteratur” waarin Duitse auteurs proberen om de staat en de stemming van Duitsers gedurende de Tweede Wereldoorlog vast te leggen. Toen ik 14 was luisterde […]
May 6, 2019

Het Wereldse Leven in een Notendop

Het verhaal dat ik voordraag is heel bekend in de islamitische traditie en wereld. Het staat symbool voor ons wereldse leven en wordt vaak gebruikt om mensen te herinneren aan de kwetsbaarheid van ons leven, maar ook de vergankelijkheid van ons bestaan en hoe wij toch ondanks deze staat van zijn ons leven leven hoe we het leven. Persoonlijk inspireert en raakt het mij enorm, en […]
May 6, 2019

Amina’s Great Journey

“Amina’s Great Journey” powerfully illustrates the impossibilities and challenges of being on the margins of society, lacking resources and opportunities, yet with dreams for the future and a longing to survive. I left Iran when I was 26 years old and arrived in the Netherlands in 1988. As a refugee, I faced countless moments of existential insecurity and fear. Thirty years later, as an established professor, […]
May 6, 2019

Tlapanec Folk Tales

I have always been fascinated by Mexican indigenous myths. I learned a number of them from my grandparents and they are an important part of my heritage. This made me want to share one of these stories for this special publication, but I also wanted to find a version of these myths that had been recorded in, and translated from, the original language in which it […]
May 6, 2019

Oliebollen uit Bolsward

De koorbanken in de Martinikerk van Bolsward zijn bijzonder mooi. Het is een wonder hoe deze koorbanken uit een voormalig klooster in Bolsward gespaard zijn gebleven. Oorlogen, branden en de beeldenstorm hebben zij overleefd. De legende van de oliekoeken staat afgebeeld op een van deze koorbanken. Het is ook een mooi verhaal over hoe de duivel misleid wordt en het nieuwe leven kans krijgt te leven. […]
May 6, 2019

The Weight of Memories

I would like to share a short sci-fi story written by Cixin Liu, a famous Chinese writer who won the 2015 Hugo Award for his novel The Three-Body Problem (2006). I like the whole series in which the novel appeared, so I hope that this short story, which shows the writer’s bounteous imagination and philosophical thinking, will evoke your interest in his other work. Though most […]
May 6, 2019

The Symbolic Use of the Door

The Symbolic Use of the Door for Me “The Symbolic Use of the Door” is a short story by Fariba Vafi about a door through which someone is about to enter, someone who left four days ago. It is also the story of four days and nights of anguish and waiting of a woman whose eyes are glued to the door, for it to open, for […]
May 6, 2019

Panterogen

Ik vond dat er zeker geen Afrikaans verhaal mocht ontbreken in deze bloemlezing en plukte er daarom één uit TERRAS. Ik zat in de redactie van het vijftiende nummer van dit literaire tijdschrift, dat eind 2018 verscheen, en helemaal aan schrijvers uit (Sub-Sahara) Afrika is gewijd. Zo veel van wat er geschreven en uitgegeven wordt op het grootste continent krijgen we nooit te zien. Dank dus […]
May 6, 2019

Wraak

Ik ben opgegroeid met Tales of the Unexpected, een serie gebaseerd op de korte verhalen van Roald Dahl, en sindsdien lees ik het liefst verhalen waarin zwarte humor een rol speelt. Russische literatuur wordt meestal alleen in verband gebracht met enkele bekende auteurs, zoals Tolstoj en Dostojevski, zonder aandacht te besteden aan de literatuur die tegenwoordig wordt geschreven. Dit is erg jammer aangezien er zoveel moois […]
May 6, 2019

Toba Tek Singh

Ik lees veel in het Engels, en er is zoveel mooi werk in het Engels dat afkomstig is van buiten de VS en het VK, en vanuit de diaspora (Azië, Afrika) die nu woonachtig is in Engelstalige landen. Gezien mijn eigen afkomst lees ik ook veel werk van jonge, veelbelovende Indiase schrijvers. Maar ik leg toch een ouder verhaal voor dat de pijn van de “Partition” […]
May 6, 2019

The Sea

Magda Szabó was a Hungarian novelist from Debrecen, the Calvinist capital of the Great Plains, writing dramas, essays, memoirs, children’s tales and poetry, who gained fame for her unique style of writing focusing on the psychological side of the changing socio-political terrain of Hungary in the 1950s and 1960s. Depicting issues which are deeply human, her stories remain eerily resonant, speaking across borders of time and […]
May 6, 2019

Mount Copenhagen

When I first read Mount København (2010), I had already read Kaspar Colling Nielsen’s second book Den Danske Borgerkrig 2018-2024 (The Danish Civil War 2018-2024; 2013), so I was somewhat aware of his specific style. I have often thought long and hard about what style this exactly is, and so far I have reached something like futurism and surrealism, without knowing everything there is to know […]
May 6, 2019

A Bowl of Spaghetti

A short story that I think this collection can’t go without is “A Bowl of Spaghetti” (“Een bord met spaghetti” in Dutch) by Adriaan van Dis. It’s a short, funny story that playfully turns the perspective of ‘the other’ around. I first encountered this story at secondary school without any prior knowledge of the author and his background. I never read it again, but it still […]
May 6, 2019

De Danseres

I am a dancer, which is one of the reasons I chose the short story ‘Tancerka’ of Olga Tokarczuk. It is a bit of a sad story, about life, unfulfilled dreams, broken relationships, both romantic and in a family. But it also tells you to do what you love and be yourself. To connect through art. Olga Tokarczuk is one of the best writers in Poland […]
May 6, 2019

Editorial Note

From the editorial board of Expanded Field The translation anthology The World in Short (Dutch: De Wereld in het Kort) is a special issue of Expanded Field. Though our regular issues are in English, the present anthology is published as a bi-lingual issue (Dutch and English). We would like to thank everyone who contributed to this anthology, including the authors and their translators, but also, of […]

Read Other Issues