Short Stories

May 6, 2019

God Forbid the Blind Start Seeing

I’ve chosen a story that definitely made a big impression on me when I was a child. It’s about a poor peasant boy who receives a helping hand and rises in society. At the same time, he is disgusted by his humble origins. Back then, everyone around me – myself included – wrongly assumed that one day I’d become a very successful person. I was horrified […]
May 6, 2019

De Zwarte Spin

Ik was acht toen ik voor het eerst naar het buitenland ging met mijn ouders. De Zwitsers bij wie we te gast waren lieten ons kennismaken met deze dominee-schrijver uit de negentiende eeuw. Veel dialogen in zijn werk zijn in het zangerige Zwitser-Duits geschreven. Ik heb er een apart woordenboek voor. Onze gastheer was zelf ook dominee geweest in het Emmenthal en vertelde hoe hij in […]
May 6, 2019

Een Slachtoffer van de Reclame

De Franse naturalistische schrijver Emile Zola (1840-1902) is in Nederland vooral bekend door zijn 20-delige romancyclus Les Rougon-Macquart, zijn verdediging van de impressionisten en zijn rol in de Dreyfus-affaire. Dat hij zijn schrijverscarrière begonnen is als journalist en zijn hele leven voor kranten is blijven schrijven, is veel minder bekend. Deze teksten zijn in Frankrijk wel gebundeld in een prestigieuze Pléiade-editie, maar slechts enkele ervan zijn […]
May 6, 2019

Donkeys

Ik heb dit verhaal op de middelbare school leren kennen en het is me sterk bijgebleven. Ik koos het ook omdat je het geheel zelf kan interpreteren. Er staat geen exacte beschrijving over waar de twee hoofdpersonen zich bevinden, het kan op een kinderboerderij zijn, maar ook in een dierentuin zelf. Hetzelfde als met de vrouw die uiteindelijk niet de kat meeneemt, omdat ze weet dat […]
May 6, 2019

De Vijfde Droom

Voor het korte verhalenproject wilde ik graag iets van de Duitse schrijver Günter Eich aanleveren. Hij is als auteur net als Sartre getekend door zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog en is een van de grondleggers van de zogenaamde “Kahlschlagsliteratur” of “Trümmerliteratur” waarin Duitse auteurs proberen om de staat en de stemming van Duitsers gedurende de Tweede Wereldoorlog vast te leggen. Toen ik 14 was luisterde […]
May 6, 2019

Het Wereldse Leven in een Notendop

Het verhaal dat ik voordraag is heel bekend in de islamitische traditie en wereld. Het staat symbool voor ons wereldse leven en wordt vaak gebruikt om mensen te herinneren aan de kwetsbaarheid van ons leven, maar ook de vergankelijkheid van ons bestaan en hoe wij toch ondanks deze staat van zijn ons leven leven hoe we het leven. Persoonlijk inspireert en raakt het mij enorm, en […]
May 6, 2019

Tlapanec Folk Tales

I have always been fascinated by Mexican indigenous myths. I learned a number of them from my grandparents and they are an important part of my heritage. This made me want to share one of these stories for this special publication, but I also wanted to find a version of these myths that had been recorded in, and translated from, the original language in which it […]
May 6, 2019

Oliebollen uit Bolsward

De koorbanken in de Martinikerk van Bolsward zijn bijzonder mooi. Het is een wonder hoe deze koorbanken uit een voormalig klooster in Bolsward gespaard zijn gebleven. Oorlogen, branden en de beeldenstorm hebben zij overleefd. De legende van de oliekoeken staat afgebeeld op een van deze koorbanken. Het is ook een mooi verhaal over hoe de duivel misleid wordt en het nieuwe leven kans krijgt te leven. […]
May 6, 2019

The Weight of Memories

I would like to share a short sci-fi story written by Cixin Liu, a famous Chinese writer who won the 2015 Hugo Award for his novel The Three-Body Problem (2006). I like the whole series in which the novel appeared, so I hope that this short story, which shows the writer’s bounteous imagination and philosophical thinking, will evoke your interest in his other work. Though most […]